6

Εν τω μεταξύ στις πόλεις, αλλά και αλλού, υπήρχαν άνθρωποι που δεν συμφωνούσαν καθόλου με όλα αυτά που γίνονταν. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν εκεί πολύ καιρό, κάποιοι από πάντα και κάποιοι απλώς από παλιά αλλά γενικά δεν τους ενδιέφερε και πολύ ποιός ήρθε πρώτος και ποιός δεύτερος στις πόλεις. Δεν άντεχαν να βλέπουν τους Ανθρώπους που ήρθαν από Μακριά να πεινάνε στους δρόμους ή να είναι κλεισμένοι στα στρατόπεδα.