7

Onlar da kızgındı, sadece Silahı Olan Adamlar’a değil, daha çok onların efendilerine. Silahı Olan Adamlar’ın efendileri Takım Elbiseli Adamlar ve onların takipçileriydi. Şehirlerde yaşayan insanlar, bütün bu olanlar için bu insanları suçluyorlardı. Sadece kapatılmış yollar ve kaldıkları kamplar için değil, ayrıca kaçtıkları bombalar, fakirlik ve açlık için de… Zaten bu hikaye böyle başlamamış mıydı ? Aynı Takım Elbiseli Adamlar, şehirlerde yaşayan insanların da fakirliklerinden sorumluydular. Çünkü bu ülkede de işler pek yolunda gitmiyordu. Eğer bu Takım Elbiseli Adamlar’ın takipçisi değilsen, tüm gün çalışmak zorundaydın. Bu bile bir tabak yemek yemen, sobanı yakman için yeterli değildi. Takım Elbiseli Adamlar bu insanların her şeylerine sahip olmak istiyorlardı ve kimseyle hiçbir şey paylaşmıyorlardı.