9

Δεν ήτανε εύκολο. Έμοιαζε με πύργο της Βαβέλ! Μιλάγανε όλοι διαφορετικές γλώσσες, είχε ο καθένας άλλες συνήθειες και πολλές φορές ήτανε δύσκολο να συμφωνήσουνε μεταξύ τους. Χρειαζότανε μεγάλος κόπος για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Όμως, δεν σταματούσαν να προσπαθούν.