8

Bu durumda kamplardan kaçmaya çalışan Uzaktan Gelen İnsanlar’ı gördüklerinde anladılar ve hemen yardımlarına koştular. Onları sıcak tutmak için giysiler, tedavi etmek için ilaçlar topladılar. Toplayabildikleri kadar yiyecek toplayarak hep beraber yemekler yapıp ellerinden geldiği kadar onların karınlarını doyurmaya çalıştılar.