10

Όταν μαζευτήκανε πολλοί αποφασίσανε ένα πράγμα: οι Άνθρωποι που ήρθαν από Μακριά δεν γινότανε πια να μένουνε στους δρόμους. Ούτε βέβαια και μέσα στα στρατόπεδα! Έτσι χωρίς να το πολυσκεφτούνε ανοίξανε το πρώτο άδειο σπίτι.